Data dodania 19/09/2023
Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?

Ewidencja VAT to nic innego, jak rejestr sprzedaży i zakupu. Pozwala ustalić kwotę podatku należnego za towary i usługi, którą przekazuje się na konto bankowe właściwego urzędu skarbowego. Jest także niezbędna do właściwego sporządzenia deklaracji podatkowych. Do jej prowadzenia nie są zobligowani jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, których sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. rocznie lub zwolnienia przedmiotowego dla osób sprzedających towary i usługi niepodlegające podatkowi VAT.

W jaki sposób przedsiębiorca może zarejestrować się do VAT? Za pomocą formularza VAT-R, który składa nie później niż dzień przed planowaną sprzedażą towarów lub usług. Wniosek dostarcza do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, adres siedziby firmy lub lokalizację prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami w Ordynacji podatkowej wprowadzonymi w 2015 roku przedsiębiorcy objęci podatkiem VAT są zobowiązani do uzupełniania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), który znajduje się w systemie elektronicznym. Właściciele firm powinni więc posiadać specjalistyczny program komputerowy.

Co obejmuje ewidencja VAT?

Zawiera najważniejsze dane potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatku oraz przygotowania informacji podsumowującej, w tym:

  • rodzaj sprzedaży i podstawę opodatkowania,
  • kwotę podatku należnego do Urzędu Skarbowego,
  • korektę podatku należnego,
  • kwotę podatku naliczonego, która została obniżona o kwotę podatku należnego,
  • informacje dotyczące kontrahentów,
  • dowody sprzedaży i zakupów.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza granicami Polski należy kierować się momentem powstania obowiązku podatkowego dla danego typu usług na terenie kraju.

W pliku JPK_VAT powinny się znaleźć następujące informacje: adres i nazwa nabywcy, numer dokumentu, data wystawienia i sprzedaży, kwota netto oraz wartość podatku należnego. Warto pamiętać, że w rejestrze VAT nie trzeba uwzględniać czynności nieopodatkowanych, a więc opłat skarbowych, kosztów noclegów, usług administracji publicznej, zbycia przedsiębiorstwa czy nieodpłatnego przekazania towarów.« Wróć