Data dodania 19/09/2023
Obsługa kadrowo-płacowa - na czym polega?

Jednym z podstawowych i obowiązkowych elementów księgowości w każdym przedsiębiorstwie jest obsługa kadrowo-płacowa. Polega na prowadzeniu akt osobowych oraz dokumentacji zatrudnienia w sposób rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Obejmuje także kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS-em oraz sporządzanie ewidencji płacowej, czasu pracy itp. Wiele podmiotów, które dotychczas utrzymywały własny dział kadr i płac, coraz chętniej decyduje się na powierzenie wszystkich zadań zewnętrznej firmie oraz korzysta ze wsparcia specjalistów w tym obszarze. To atrakcyjna alternatywa zwłaszcza pod względem finansowym.

Obsługa kadrowo-księgowa obowiązuje zarówno w mikro i małych przedsiębiorstwach, jak również w dużych firmach zatrudniających nawet do kilkuset osób. Zakres usług ustalany jest indywidualnie, uwzględniając rodzaj branży oraz charakter zatrudnienia. Wśród czynności realizowanych w obszarze kadr i płac znajdują się:

  • przygotowywanie, rozliczanie i przechowywanie wszelkich umów cywilnoprawnych,
  • rozliczanie delegacji i urlopów pracowniczych,
  • sporządzanie listy płac osób zatrudnionych,
  • obsługa rozliczeń z ZUS i US,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, a także akt personalnych pracowników,
  • ewidencja zwolnień lekarskich,
  • przygotowywanie PIT-11,
  • wypełnianie dokumentów bankowych i leasingowych,
  • wystawianie niezbędnych zaświadczeń i świadectw pracy,
  • czynności dotyczące badań medycyny pracy i kwestii przepisów BHP.

Złożoność czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową zależy od specyfiki danego podmiotu oraz liczby zatrudnionych. Specjaliści z tej dziedziny powinni nie tyle posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, co zapewniać profesjonalne doradztwo w kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy oczekują bowiem pełnej przejrzystości i nieomylności w kwestii otrzymywanych wynagrodzeń, świadczeń socjalnych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Obsługa kadr i płac wiąże się także z wykonywaniem corocznych obliczeń podatku, które pozwalają uniknąć zaległości płacowych.« Wróć