Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKontaktzadzwoń do nas:
71 346 10 71

wyślij fax:
71 346 10 71

Aktualności


Ministerstwo Rozwoju zweryfikuje możliwość wprowadzenia sankcji dla przedsiębiorców za podawanie fałszywych informacji, w tym rejestrację działalności pod cudzym adresem.
Data dodania:04.06.2016

Wiele osób całkiem przypadkowo dowiaduje się, że pod ich adresem zamieszkania ktoś założył i prowadzi działalność gospodarczą. Pojawia się korespondencja skierowana do danego przedsiębiorstwa, czasem też zjawiają się klienci czy wierzyciele. Problem jest na tyle poważny, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rozwoju.

Do tej pory praktycznie nie było możliwości obrony przed nieuprawnionym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Szacuje się, że liczba takich wpisów w ciągu roku może wynosić nawet kilka tysięcy. CEIDG stale przypomina o obowiązku zamieszczania danych adresowych zgodnych ze stanem faktycznym, jednak – jak pokazuje liczba zgłoszeń do RPO – jest to niewystarczające rozwiązanie. Wprowadzona w 2016 roku nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także zastępująca ją ustawa Prawo przedsiębiorców z 2018 roku wskazują na obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej, jednak nie jest wymagane dołączenie tego tytułu do wniosku o wpis do CDEIG. Ma być on przedstawiony jedynie na wezwanie organów ewidencyjnych. I tutaj pojawiają się wątpliwości, ponieważ według wielu ekspertów jest to luka, którą mogą wykorzystać nieuczciwi przedsiębiorcy do rejestrowania działalności pod cudzym adresem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli, resort pracuje nad rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron. Wymóg weryfikacji prawa własności do nieruchomości, na adres której rejestrowana jest działalności, znacznie wydłużyłby bowiem proces zakładania działalności. Ministerstwo rozważa zatem dogodniejsze rozwiązania jak na przykład stworzenie systemu, który usprawni wymianę informacji pomiędzy CEIDG a organami gmin.

Nad realizacją obietnic Ministerstwa czuwa Rzecznik Praw Obywatelskich. Wrocławskie biuro rachunkowe Graftax również śledzi na bieżąco wszystkie zmiany związane z procesem otwarcia działalności gospodarczej.

Źródło: https://www.rpo.gov.plWróć
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.