Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKontaktzadzwoń do nas:
71 346 10 71

wyślij fax:
71 346 10 71

Aktualności


Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Data dodania:04.06.2021

 Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach FGŚP (art.15gga)
Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art.15gga)
Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g)
Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g)
Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga)
 
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym  wymiarem czasu pracy (art. 15gg)
Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15gg)
Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)
 
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
 
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
 
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)
 
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19
 
 
 

 Wróć
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.