Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKontaktzadzwoń do nas:
71 346 10 71

wyślij fax:
71 346 10 71

Aktualności


Jaką formę opodatkowania wybrać?

Data dodania:10.20.2022

Zgodnie z obowiązującą definicją podmiot gospodarczy dla celów podatku dochodowego to nic innego, jak działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub budowlana, której celem jest osiągnięcie zysku. Może także polegać na wykorzystywaniu wartości niematerialnych i prawnych oraz oznaczać poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania wpływa na sposób dokonywania rozliczeń finansowych oraz obliczania podatku dochodowego. Zależy od wysokości osiąganego przychodu, kosztów uzyskania przychodu, chęci skorzystania z kwoty wolnej od podatku, rodzaju wykonywanych usług i wielu innych czynników.

 

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

 

Skala podatkowa

 

To najpopularniejsza forma opodatkowania, którą można wybrać niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy płacą podatek od uzyskanego dochodu (przychodu pomniejszonego o poniesione koszty). Istnieje możliwość skorzystania z ulg, kwoty wolnej od podatku, kredytu podatkowego oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. W przypadku tej formy opodatkowania obowiązują dwie stawki podatku: 12% dla dochodu do 120 000 zł oraz 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

 

Podatek liniowy

 

Polega na opodatkowaniu dochodu – niezależnie od jego wysokości - jedną stawką podatkową wynoszącą 19%. Właściciele podmiotów gospodarczych są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Nowi przedsiębiorcy oraz mali podatnicy, mają przychód poniżej 2 mln euro rocznie, mogą płacić zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Wybierając tę formę opodatkowania, nie można skorzystać w kwoty wolnej od podatku ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Tę formę opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Muszą prowadzi ewidencję przychodów oraz spis z natury, lecz nie mogą pomniejszać osiąganych przychodów o ponoszone koszty. Obowiązujące stawki podatkowe to: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%. Wybór zależy od typu wykonywanej działalności gospodarczej. Właściciele podmiotów są zwolnieni z obowiązku składania zeznań i deklaracji podatkowych.

 

Karta podatkowa

 

Kwota podatku jest stała i różni się w zależności do rodzaju reprezentowanej branży oraz wielkości miasta, w którym znajduje się siedziba firmy. Z karty podatkowej korzystają zazwyczaj podmioty gastronomiczne, weterynaryjne, transportowe, rozrywkowe, medyczne oraz zajmujące się udzielaniem korepetycji. Właściciele nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, płacić zaliczki na podatek dochodowy ani składać zeznań podatkowych. Należy pamiętać, że z tej formy opodatkowania mogą obecnie skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali swój wybór przed 2022 rokiem.Wróć
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.