Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKontaktzadzwoń do nas:
71 346 10 71

wyślij fax:
71 346 10 71

Aktualności


Progi podatkowe – jak wygląda skala podatkowa w Polsce?

Data dodania:03.15.2023

Próg podatkowy to nic innego, jak stawka podatkowa, której poziom uzależniony jest od wysokości dochodu. Do jej poniesienia zobowiązane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce w deklaracjach składanych na 2022 rok mamy do czynienia z:

  • pierwszym progiem podatkowym – obowiązuje do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł, a jego stawka od 1 lipca 2022 roku wynosi 12%; należy pamiętać, że zmiany wprowadzone w trakcie roku dotyczą także dochodów osiąganych od 1 stycznia; obliczając podatek dochodowy należny do Urzędu Skarbowego, uwzględnia się kwotę zmniejszającą zobowiązanie,
  • drugim progiem podatkowym – obejmuje kwoty powyżej 120 000 zł; od osiągniętej nadwyżki należy zapłacić podatek 32% podatku dochodowego.

Co ważne, istnieje możliwość pomniejszenia wysokości podatku należnego o różnorodne ulgi i odliczenia, a także przysługującą kwotę wolną od podatku.

 

Kogo dotyczy skala podatkowa?

 

Ze skali podatkowej najczęściej korzystają podatnicy, których dochody objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ten sposób rozliczają się przedsiębiorcy, którzy nie wybrali innej formy opodatkowania (podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz nie prowadzą działalności gospodarczej objętej jedyną dostępną formą (np. wynajem, który opodatkowany jest ryczałtem).

Skala podatkowa nie znajduje zastosowania także w przypadku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółkach, spadków i darowizn oraz gier losowych.

 

Skala podatkowa – podstawa obliczenia podatku

 

Podstawą obliczenia podatku jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, jak również przysługujące ulgi i odliczenia. Przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej objęci są również kwotą zmniejszającą podatek. Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł i ulega obniżeniu wraz ze wzrostem dochodu. Osoby rozliczające się na podstawie skali podatkowej zobowiązane są do złożenia odpowiedniej deklaracji PIT. Mają do wyboru m.in. formularz PIT-37 oraz PIT-36.Wróć
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.