Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKontaktzadzwoń do nas:
71 346 10 71

wyślij fax:
71 346 10 71

Aktualności


Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w 2014-2020

Data dodania:04.15.2014

Przedsiębiorcy mają kilka możliwości skorzystania z dofinansowania prowadzonej działalności. Jedną z nich stanowią Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców. Oczywiście, dofinansowania te udzielane są na konkretne cele wskazane w rozporządzeniach Komisji Europejskiej. By móc się o nie ubiegać, należy też spełnić określone warunki. Warto szczegółowo się z nimi zapoznać i przygotować rzetelne wnioski, ponieważ w ramach programów na lata 2014-2020 przewidziano aż 16 miliardów euro skierowanych do firm! Programy nastawione są na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz inwestycje w innowacje i badania. Wsparcie pochodzi z trzech programów, tzn.:

  • PO IR (Program Inteligentny Rozwój)
  • PO PW (Program Polska Wschodnia)
  • programy regionalne.

 

PO IR (Program Inteligentny Rozwój)

Jest to program nastawiony na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działaniami badawczymi, wprowadzeniem innowacji, umiędzynarodowieniem badań naukowych, podniesieniem jakości prac rozwojowych, itp. Beneficjentami programu mogą być nie tylko przedsiębiorcy, ale też doktoranci, naukowcy, jednostki administracji publicznej, jednostki naukowe.

 

PO PW (Program Polska Wschodnia)

Polska Wschodnia to program wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego dla województwa warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Dedykowany jest inwestycjom na rzecz rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, a także inwestycjom w kolej, drogi i komunikację miejską. Głównymi beneficjentami programu są szkoły wyższe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz innowacji i inne.

 

Programy regionalne

Fundusze Europejskie przewidują również konkretne kwoty na regionalne programy regionalne. Oznacza to, że każde województwo otrzymuje środki unijne w wysokości opartej na podstawie wyliczeń przy użyciu specjalnej metodologii uwzględniającej takie czynniki jak populacja czy też stopa bezrobocia w danym regionie, ale nie tylko. Środki te skierowane są na dofinansowanie inwestycji wspierających rozwój gospodarczy regionu, zwalczanie bezrobocia, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, itp.

Fundusze Europejskie to duża szansa zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów. By przystąpić do wymienionych programów, należy dokładnie zapoznać się z warunkami otrzymania dotacji oraz wymaganymi dokumentami. Bardzo ważny jest również harmonogram naborów wniosków. Nasze biuro rachunkowe Graftax we Wrocławiu służy pomocą przy poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej zarówno dla firm nowych, jak i już funkcjonujących na rynku.Wróć
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.