Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej.
15.06.2023

Analizy finansowe i ekonomiczne


Utrzymanie płynności finansowej firmy często stanowi nie lada wyzwanie i wymaga opracowania oraz wdrożenia przemyślanej strategii. Dlatego tak ważnym narzędziem jest rzetelna analiza finansowa, na którą składa się bilans zysków i strat, przepływy finansowe, zmiany w kapitale i nie tylko. Nasze wrocławskie biuro rachunkowe sporządza analizy finansowe i ekonomiczne także z uwzględnieniem zjawisk i procesów występujących w gospodarce krajowej, jak i globalnej. Wszystko po to, by ułatwić naszym klientom sprawne zarządzanie rachunkami oraz planowanie kosztów bez ryzyka utraty płynności finansowej (bądź też przy redukcji tego ryzyka do minimum). Świadczone przez nasze biuro usługi rachunkowe pozwalają na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Analiza da rzeczywisty obraz kondycji finansowej oraz pozwoli na opracowanie polityki rachunkowości, a także pomoże podczas podejmowania ważnych decyzji związanych z prowadzoną działalnością. Wnikliwe raporty dadzą szczegółowe informacje na temat:

  • cyklu gotówki przedsiębiorstwa
  • zmian w kapitale
  • bilansu zysków i strat
  • wskaźnika bieżącej płynności finansowej
  • wskaźnika rentowności (kapitałów własnych, majątku, inwestycji)
  • wskaźnika zdolności do obsługi zadłużenia
  • wskaźnika ryzyka zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

Na życzenie klienta istnieje również możliwość analizy branżowej wskaźników, tj. porównania danej firmy z przedsiębiorstwami z innych branż. Szczegóły realizacji usługi ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.

 

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.