Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Biznesplany


Nasze wrocławskie biuro rachunkowe pomaga zarówno nowym, jak i już istniejącym przedsiębiorstwom w uzyskaniu wsparcia w postaci dofinansowania unijnego z Urzędu Pracy, kredytu od banku czy też w pozyskaniu inwestora i nie tylko. Żadna instytucja nie podejmie jednak takiego ryzyka, żeby zainwestować w niepewny i niesprawdzony interes. Dlatego też podstawą do ubiegania się o jakąkolwiek formę dotacji jest rzetelny, szczegółowy biznesplan.

Każdy przygotowany przez nas biznesplan powstaje w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane od klienta, przedstawioną dokumentację oraz obiektywną analizę przedsięwzięcia i danego sektora gospodarki. Profesjonalny biznesplan musi zawierać nie tylko charakterystykę ogólną przedsiębiorstwa oraz świadczonych usług, ale i analizę otoczenia, strategię rozwoju firmy, metody zarządzania oraz strukturę organizacyjną, plan działań marketingowych, a przede wszystkim plan finansowy. Konieczne jest również dołączenie do niego niezbędnych dokumentów i analiz, które potwierdzą informacje zawarte w biznesplanie.

Należy pamiętać, że odpowiednio sporządzony i nieprzekoloryzowany biznesplan może stać się kluczem do sukcesu i przyspieszyć pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację.

W ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług oferujemy sporządzenie:

  • biznesplanu dla nowych firm (którego głównym celem jest zaprezentowanie pomysłu na biznes, a także przedstawienie prognozowanych przychodów, kosztów, itp.)
  • biznesplanu dla istniejących firm (którego celem jest przedstawienie rzetelnych informacji o przedsiębiorstwie celem pozyskania środków na rozwój istniejącej działalności).

 

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.