Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Inne usługi


 Graftax realizuje szeroki zakres usług dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. To nie tylko usługi księgowe i rachunkowe, ale też inne – związane z codzienną, administracyjną obsługą biura oraz sprawami bieżącymi. Korzystając ze wsparcia, jakie oferuje nasze wrocławskie biuro rachunkowe, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić cenny czas i w całości skoncentrować swoje działania na rozwoju firmy.

Zajmujemy się typowymi sprawami kancelaryjnymi jak na przykład przygotowywanie dokumentów, pisanie i redagowanie tekstów, przepisywanie dokumentów, sporządzanie pism i umów, korekta dokumentów i nie tylko. Klientom ubiegającym się o uzyskanie wsparcia finansowego pomożemy w przygotowaniu rzetelnego biznesplanu, który pomoże przyspieszyć proces uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Wykonamy też różnego rodzaju analizy finansowe i ekonomiczne przedsiębiorstwa. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy również do przeprowadzania szkoleń dla pracodawców oraz pracowników z zakresu form opodatkowania, sporządzania biznesplanu, form zatrudnienia, obowiązków wynikających z zatrudnienia pracowników oraz wszelkiego rodzaju innych zagadnień związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.