Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej.
15.06.2023

Kadry i Płace


Sposobem na oszczędność czasu oraz redukcję kosztów własnych w przedsiębiorstwie jest powierzenie obsługi spraw kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej takiej jak nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu. Odciążymy przedsiębiorców w obowiązkach związanych z zatrudnieniem pracownika – oferujemy zarówno jednorazowe wsparcie, jak i dłuższą współpracę w wybranym przez klienta zakresie.

Wsparcie świadczymy w formie udzielania porad, sporządzania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, umów, zaświadczeń i innej dokumentacji pracowniczej, ale nie tylko. Zajmiemy się również przygotowaniem wypłat dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na podstawie każdego rodzaju umowy, zajmiemy się także sprawami związanymi z BHP. Pomoc biura rachunkowego przyda się również podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy czy też Urzędu Kontroli Skarbowej. Na bieżąco informujemy też klienta o wszelkiego rodzaju zmianach w obowiązujących przepisach regulujących zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników czy też zleceniobiorców.

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 • usługi BHP
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.