Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Kadry i Płace


Sposobem na oszczędność czasu oraz redukcję kosztów własnych w przedsiębiorstwie jest powierzenie obsługi spraw kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej takiej jak nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu. Odciążymy przedsiębiorców w obowiązkach związanych z zatrudnieniem pracownika – oferujemy zarówno jednorazowe wsparcie, jak i dłuższą współpracę w wybranym przez klienta zakresie.

Wsparcie świadczymy w formie udzielania porad, sporządzania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, umów, zaświadczeń i innej dokumentacji pracowniczej, ale nie tylko. Zajmiemy się również przygotowaniem wypłat dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na podstawie każdego rodzaju umowy, zajmiemy się także sprawami związanymi z BHP. Pomoc biura rachunkowego przyda się również podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy czy też Urzędu Kontroli Skarbowej. Na bieżąco informujemy też klienta o wszelkiego rodzaju zmianach w obowiązujących przepisach regulujących zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników czy też zleceniobiorców.

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 • usługi BHP
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.