Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej.
15.06.2023

Kredyt Leasing Faktoring


Przedsiębiorcy często korzystają z różnych możliwości finansowania jak na przykład kredyt, leasing oraz faktoring. Wszystkie te rozwiązania mają zarówno plusy, jak i minusy, dlatego też pojawiają się wątpliwości co do tego, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Na to pytanie nie ma niestety jednej, konkretnej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny i przy wyborze formy finansowania należy uwzględnić wiele różnych czynników jak cel inwestycji, wielkość firmy, branża, itp.

Należy zaznaczyć, że kredyt i leasing często traktowane są jako pojęcia tożsame. Jest to błąd, ponieważ kredyt to podstawowa forma finansowania oferowana przez bank, a uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel. Leasing natomiast łączy w sobie cechy zarówno kredytu, jak i dzierżawy – polega bowiem na korzystaniu z konkretnego przedmiotu udostępnionego przez firmę leasingującą na warunkach określonych w umowie. Faktoring z kolei to całkiem odmienna forma finansowania polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu to zespół specjalistów, którzy pomogą w wyborze najodpowiedniejszej formy finansowania. Przedstawimy wszystkie możliwe opcje oraz wyjaśnimy różnice pomiędzy nimi. Dokonamy również rzetelnej kalkulacji, by przedstawić klientowi rzeczywiste koszty każdej opcji.

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.