Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Kredyt Leasing Faktoring


Przedsiębiorcy często korzystają z różnych możliwości finansowania jak na przykład kredyt, leasing oraz faktoring. Wszystkie te rozwiązania mają zarówno plusy, jak i minusy, dlatego też pojawiają się wątpliwości co do tego, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Na to pytanie nie ma niestety jednej, konkretnej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny i przy wyborze formy finansowania należy uwzględnić wiele różnych czynników jak cel inwestycji, wielkość firmy, branża, itp.

Należy zaznaczyć, że kredyt i leasing często traktowane są jako pojęcia tożsame. Jest to błąd, ponieważ kredyt to podstawowa forma finansowania oferowana przez bank, a uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel. Leasing natomiast łączy w sobie cechy zarówno kredytu, jak i dzierżawy – polega bowiem na korzystaniu z konkretnego przedmiotu udostępnionego przez firmę leasingującą na warunkach określonych w umowie. Faktoring z kolei to całkiem odmienna forma finansowania polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu to zespół specjalistów, którzy pomogą w wyborze najodpowiedniejszej formy finansowania. Przedstawimy wszystkie możliwe opcje oraz wyjaśnimy różnice pomiędzy nimi. Dokonamy również rzetelnej kalkulacji, by przedstawić klientowi rzeczywiste koszty każdej opcji.

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.