Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Monitoring płatności i Windykacja


MONITORING PŁATNOŚCI jest skutecznym narzędziem umożliwiającym utrzymanie w firmie płynności finansowej poprzez terminowość w spłatach zobowiązań, a także umożliwia zapobiegać powstawaniu należności przeterminowanych.

MONITORING PŁATNOŚCI pozwala na kontrole płatności od momentu wystawienia faktury aż do zapłaty.

Korzyści wynikające z MONITORINGU PŁATNOŚCI :

  •  Poprawa płynności finansowej firmy
  •  Ograniczenie ryzyka poniesienia strat poprzez bieżące wykrycie nieterminowych zapłat przez odbiorców
  •  Możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji
  •  Podniesienie skuteczności windykacji – monitoring  umożliwia szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej
  •  Koncentracja na swojej działalności
  •  Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.