Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingInformacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
06.04.2021

Monitoring płatności i Windykacja


MONITORING PŁATNOŚCI jest skutecznym narzędziem umożliwiającym utrzymanie w firmie płynności finansowej poprzez terminowość w spłatach zobowiązań, a także umożliwia zapobiegać powstawaniu należności przeterminowanych.

MONITORING PŁATNOŚCI pozwala na kontrole płatności od momentu wystawienia faktury aż do zapłaty.

Korzyści wynikające z MONITORINGU PŁATNOŚCI :

  •  Poprawa płynności finansowej firmy
  •  Ograniczenie ryzyka poniesienia strat poprzez bieżące wykrycie nieterminowych zapłat przez odbiorców
  •  Możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji
  •  Podniesienie skuteczności windykacji – monitoring  umożliwia szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej
  •  Koncentracja na swojej działalności
  •  Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.