Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)


Usługi księgowe świadczone przez biuro Graftax to gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej satysfakcji z współpracy. Nasi specjaliści dobiorą dla Państwa najbardziej optymalną ofertę i zajmą się istotnymi kwestiami w Państwa firmie. Wiemy doskonale, że księgowość wymaga wielu godzin sumiennej i żmudnej pracy, na którą niewiele firm może sobie dziś pozwolić. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych obowiązków.

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

  • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
  • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
  • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
  • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
  • kontaktujemy się z organami podatkowymi.
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.