Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingObsługa kadrowo-płacowa - na czym polega?
Jednym z podstawowych i obowiązkowych elementów księgowości w każdym przedsiębiorstwie jest obsługa kadrowo-płacowa.
09.05.2023

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)


Biuro rachunkowe Graftax świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi księgowe. Zespół naszych wykwalifikowanych specjalistów pomaga klientom sprawnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Zajmujemy się najistotniejszymi obszarami Państwa działalności gospodarczej. W sposób sumienny wykonujemy żmudną pracą księgową, na którą we współczesnych warunkach wiele firm nie jest w stanie sobie pozwolić. Gwarantujemy bezpieczną, rzetelną i satysfakcjonującą współpracę. Optymalnie dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb.

 

Graftax – prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 

Prowadzimy KPIR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami etyki zawodowej. Bazujemy na informacjach oraz dokumentach dostarczanych przez Klienta. Sporządzamy okresowe raporty grupowe na podstawie wytycznych oraz standardów Państwa firmy. Rzetelnie i skrupulatnie przygotowujemy roczne informacje na temat wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Tworzymy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, jak również wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w kontaktach z organami podatkowymi. Przygotowujemy oraz dostarczamy w odpowiednich terminach:

  • roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
  • inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

W ramach świadczonych usług księgowym zajmujemy się także sporządzaniem raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz Narodowego Banku Polskiego.

 

Graftax – profesjonalne usługi księgowe

 

Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów dla Klientów, którzy:

  • rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
  • prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, przedsiębiorstwa w spadku,
  • osiągają przychody netto z działalności gospodarczej lub przychody spółki, które nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro.

Już dziś zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy.

Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.