Data dodania 10/07/2024
Ulgi podatkowe dla firm rozpoczynających działalność

Osoby prowadzące własny biznes często mierzą się z wysokimi miesięcznymi kosztami opłacania składek ubezpieczeniowych. Ten finansowy ciężar jest szczególnie odczuwalny dla przedsiębiorców na początku swojej drogi zawodowej, którzy nie tylko muszą adaptować się do nowych warunków prowadzenia działalności, ale także radzić sobie z wieloma innymi wydatkami. W odpowiedzi na te wyzwania wdrożono szereg rozwiązań mających na celu ulżenie nowym przedsiębiorcom. Umożliwiają one płacenie niższych, preferencyjnych składek na czas dostosowania się do rynku, co stanowi znaczną ulgę w porównaniu do obciążeń długoletnich graczy rynkowych. Warto również zauważyć, że pewne uproszczenia są dostępne również dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z niepełnosprawnościami, które mogą ubiegać się o częściowy zwrot opłacanych składek. Ponadto małe firmy mogą korzystać z pewnych odciążeń biurokratycznych, takich jak zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji do ZUS.

Zwolnienie z ZUS dla nowo rozpoczynających działalność

W ramach polskiego systemu ubezpieczeń społecznych każda osoba zakładająca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek ZUS, obejmujących ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe, z tym że ubezpieczenie chorobowe pozostaje dobrowolne. To wymaganie dotyczy przypadków, gdy prowadzenie firmy jest jedynym tytułem do ubezpieczenia.

Ulgi dla nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zakładający biznes mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start, która pozwala na niepłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności, choć nadal muszą opłacać składkę zdrowotną. Ustawa określa, że skorzystać z niej mogą osoby rozpoczynające działalność po raz pierwszy lub wznowionej po co najmniej 60-miesięcznej przerwie od jej zawieszenia bądź zakończenia. Warunkiem jest także nieprowadzenie działalności na rzecz poprzedniego pracodawcy, z którym przedsiębiorca był związany stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej. Przepis ten ma także zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.« Wróć