Data dodania 19/09/2023
Kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z pewnego przywileju i płacić preferencyjne stawki ZUS. Niższe opłaty z pewnością są pomocne dla osób, które dopiero wkraczają na biznesową ścieżkę. Kto może skorzystać z tego prawa i jakie warunki należy spełnić? Sprawdź!

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności lub zakończyła się ulga na start. Co więcej, nie podlegają obowiązkowemu opłacaniu Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że preferencyjne stawki ZUS nie mają zastosowania do składek na ubezpieczenie zdrowotne. Od 2022 roku sposób ich naliczania oraz wysokość są uzależnione od formy opodatkowania.

Kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Przywilej ten wiąże się z konkretnymi warunkami, które należy spełnić. Nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed założeniem firmy prowadzili inną działalność pozarolniczą. Ze składek preferencyjnych ZUS nie skorzystają także osoby, które były wspólnikami lub członkami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, wykonywały działalność artystyczną lub twórczą oraz prowadziły publiczną bądź niepubliczną szkołę na podstawie prawa oświatowego. Preferencyjny ZUS obowiązuje więc wyłącznie nowych przedsiębiorców oraz tych, którzy wcześniej korzystali z ulgi na start.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na preferencyjne stawki ZUS, opłacają jedynie składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty (nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia). Warto również podkreślić, że zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje przerwanie czasu trwania preferencyjnej stawki ZUS.« Wróć