Biuro rachunkowe Graftax z Wrocławia świadczy kompleksowe usługi księgowe na rzecz klientów prywatnych oraz przedsiębiorców.

Zdajemy sobie sprawę z odmienności potrzeb zleceniodawców, dlatego ofertę swoich usług dopasowujemy do indywidualnych wymagań. W zakresie naszych kompetencji mieści się szeroko pojęta księgowość. W ramach realizowanych świadczeń przejmujemy na siebie odpowiedzialność za kompleksowe prowadzenie dokumentacji finansowej, czyli ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji ryczałtowej.

Do zajmowania się sprawami danego kontrahenta oddelegowujemy wykwalifikowanego, doświadczonego księgowego. Bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za sprawowanie pieczy nad księgowością firmy, ale także za dotrzymywanie przez przedsiębiorcę terminów spełniania określonych zobowiązań rozliczeniowych. W razie konieczności pomaga również w dopełnieniu wszystkich formalności wymaganych przy rejestracji firmy. Reprezentuje właściciela danego podmiotu gospodarczego w relacjach z urzędem skarbowym oraz ZUS-em.

 

Biuro rachunkowe – profesjonalne usługi księgowe

W naszym biurze rachunkowym we Wrocławiu zatrudniamy kompetentnych ekspertów, którzy na bieżąco uzupełniają wiedzę z zakresu księgowości. Pracownicy dysponują specjalnymi, wydanymi przez Ministra Finansów certyfikatami, które uprawniają do świadczenia różnorodnych usług księgowych. Ponadto ich niewątpliwym atutem jest posiadanie szerokiego zbioru informacji z zakresu m.in. prawa, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, a także marketingu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować klientom wszechstronną pomoc w różnych aspektach prowadzenia firmy.

W Graftax mamy świadomość, że rzetelne wypełnianie dokumentów wchodzących w skład księgowości bywa żmudne oraz czasochłonne. Dodatkowo wymaga dysponowania specjalistyczną, systematycznie aktualizowaną wiedzą. Dlatego przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki związane z realizacją usług księgowych na najwyższym poziomie. Proponujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom, którzy nie mogą sobie pozwolić na straty czasu oraz pieniędzy spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem firmowej dokumentacji finansowej.

Usługi księgowe Wrocław – korzyści

Długofalowa współpraca z naszym biurem rachunkowym oznacza dla klientów same korzyści. Realizowana z należytą starannością oraz dokładnością przez specjalistów z Wrocławia księgowość umożliwia sprawne i terminowe rozliczanie się z fiskusem z rozmaitych należności podatkowych. Dysponujemy ubezpieczeniem OC od ewentualnych szkód wyrządzonych w następstwie świadczenia usług księgowych. W efekcie nasi klienci mogą być pewni rzetelności oraz poprawności przygotowywanej przez pracowników Graftax dokumentacji finansowej i księgowości. Dodatkowo proponujemy możliwość przekazywania wymaganych dokumentów (np. faktur, rachunków) najwygodniejszą dla zleceniodawcy drogą, np. osobiście, pocztą albo mailem.

 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura przy realizacji rozmaitych usług księgowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • we współpracy z Klientem przygotowujemy zakładowy plan kont spełniający wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • KPIR prowadzimy na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • kontaktujemy się z organami podatkowymi.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • ewidencję przychodów prowadzimy na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.