Nasze wrocławskie biuro rachunkowe pomaga zarówno nowym, jak i już istniejącym przedsiębiorstwom w uzyskaniu wsparcia w postaci dofinansowania unijnego z Urzędu Pracy, kredytu od banku czy też w pozyskaniu inwestora i nie tylko. Żadna instytucja nie podejmie jednak takiego ryzyka, żeby zainwestować w niepewny i niesprawdzony interes. Dlatego też podstawą do ubiegania się o jakąkolwiek formę dotacji jest rzetelny, szczegółowy biznesplan.

Każdy przygotowany przez nas biznesplan powstaje w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane od klienta, przedstawioną dokumentację oraz obiektywną analizę przedsięwzięcia i danego sektora gospodarki. Profesjonalny biznesplan musi zawierać nie tylko charakterystykę ogólną przedsiębiorstwa oraz świadczonych usług, ale i analizę otoczenia, strategię rozwoju firmy, metody zarządzania oraz strukturę organizacyjną, plan działań marketingowych, a przede wszystkim plan finansowy. Konieczne jest również dołączenie do niego niezbędnych dokumentów i analiz, które potwierdzą informacje zawarte w biznesplanie.

Należy pamiętać, że odpowiednio sporządzony i nieprzekoloryzowany biznesplan może stać się kluczem do sukcesu i przyspieszyć pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację.

W ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług oferujemy sporządzenie:

  • biznesplanu dla nowych firm (którego głównym celem jest zaprezentowanie pomysłu na biznes, a także przedstawienie prognozowanych przychodów, kosztów, itp.)
  • biznesplanu dla istniejących firm (którego celem jest przedstawienie rzetelnych informacji o przedsiębiorstwie celem pozyskania środków na rozwój istniejącej działalności).