Biuro rachunkowe Graftax świadczy profesjonalne oraz kompleksowe usługi księgowe. Nasi klienci mają pewność bezpiecznej i satysfakcjonującej współpracy. Wykwalifikowani oraz doświadczeni eksperci dostosowują optymalną ofertę do indywidualnych potrzeb i preferencji. Zajmujemy się najważniejszymi kwestiami prowadzenia działalności gospodarczej. Działamy rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy obowiązujące standardy etyczne.

Specjalizujemy się w prowadzeniu ewidencji ryczałtowej. Z tej formy opodatkowania korzystają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także osoby duchowne. Podstawą opodatkowania ryczałtem jest przychód - niepomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Ustalając podstawę opodatkowania, można odliczyć następujące wydatki: składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną oraz odliczenia od dochodu wskazane w art. 26 ustawy o PIT.

Biuro rachunkowe Graftax – prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Skrupulatną ewidencję przychodów prowadzimy na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez klientów. Przygotowujemy kalkulacje miesięcznej oraz kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządzamy okresowe raporty grupowe, uwzględniając standardy obowiązuje w Państwa firmie. Opracowujemy roczne informacje dotyczące wysokości przychodów uzyskanych w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe Graftax przygotowuje także roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych oraz miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT. Wszystkie dokumenty dostarczamy właściwym organom w sposób terminowy. Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym. Wykonujemy również raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS) oraz NBP.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą już dziś zapraszamy do współpracy!

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

  • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,
  • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
  • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
  • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
  • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.