30-01-2024
Wszystko o Krajowym Systemie e-Faktur
Jako przedsiębiorca codziennie zajmujesz się sporządzaniem dziesiątek umów, pism urzędowych i innych ważnych dokumentów. Jednak tradycyjne metody pracy zajmują wiele czasu i są po prostu nieefektywne.
Zobacz więcej
19-09-2023
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?
Księga Przychodów i Rozchodów to nic innego, jak ewidencja prezentująca osiągane przychody i ponoszone koszty, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zobacz więcej
19-09-2023
Kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej.
Zobacz więcej
19-09-2023
Obsługa kadrowo-płacowa - na czym polega?
Jednym z podstawowych i obowiązkowych elementów księgowości w każdym przedsiębiorstwie jest obsługa kadrowo-płacowa.
Zobacz więcej
19-09-2023
Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?
Ewidencja VAT to nic innego, jak rejestr sprzedaży i zakupu.
Zobacz więcej
19-09-2023
Błędy na fakturze – jak je poprawić?
Czy tego chcemy, czy nie, błędy w dokumentacji księgowej stanowią nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej.
Zobacz więcej
19-09-2023
Progi podatkowe – jak wygląda skala podatkowa w Polsce?
Próg podatkowy to nic innego, jak stawka podatkowa, której poziom uzależniony jest od wysokości dochodu.
Zobacz więcej
19-09-2023
Co to są koszty uzyskania przychodu i jak je obliczyć?
Prowadząc działalność gospodarczą i rozliczając się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo, przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód.
Zobacz więcej
23-08-2023
Jaką formę opodatkowania wybrać?
Zgodnie z obowiązującą definicją podmiot gospodarczy dla celów podatku dochodowego to nic innego, jak działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub budowlana, której celem jest osi
Zobacz więcej
17-08-2023
Prekonsultacje SLIM VAT 3
Ministerstwo Finansów zapowiedziało prekonsultacje SLIM VAT 3. Jest to trzeci pakiet mający na celu ograniczenie formalności oraz uproszczenie fakturowania z zakresie podatku VAT.
Zobacz więcej
29-09-2022
Informacja - Zmiany,progi i limity w 2015 roku
Informacja - Zmiany,progi i limity - okres obowiązywania: od 1.01.2015 do 31.12.2015
Zobacz więcej
21-09-2022
Różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
Poniżej znajdują się materiały edukacyjne prezentujące wiedzę oraz dobre praktyki w obszarach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy.
Zobacz więcej
21-09-2022
MS zweryfikuje możliwość wprowadzenia sankcji
Sprawa ta obrazuje problemy, z jakimi borykają się osoby, pod adresem których ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą.
Zobacz więcej
21-09-2022
Skala podatkowa w 2017 r.
Skala podatkowa w 2017 r.
Zobacz więcej
21-09-2022
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
Zobacz więcej
21-09-2022
Informacje o pomocy jCOVID-19
Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Zobacz więcej
19-09-2022
Będzie jedna standardowa deklaracja VAT w całej UE
Z propozycją jej wprowadzenia wystąpiła 23 października Komisja Europejska. Wprowadzenie tego dokumentu ma ograniczyć biurokrację dla przedsiębiorstw, ułatwić przestrzeganie przepi
Zobacz więcej
14-09-2022
Fundusze europejskie na założenie własnej firmy
Mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a planują ją rozpocząć, wciąż mogą skorzystać z unijnego wsparcia.
Zobacz więcej
14-09-2022
MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców
W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda
Zobacz więcej
13-09-2022
Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - nowe rozporządzenia
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
Zobacz więcej
13-09-2022
Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej
Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej
Zobacz więcej
18-08-2022
Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe
Senat doprecyzował nowelizację przepisów podatkowych Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe, a jedynie komandytowo-akcyjne, zmianie ulegną zasady ustalania przychodów
Zobacz więcej
22-09-2021
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
Zobacz więcej
16-09-2021
UWAGA!!! DOFINANSOWANIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W połowie lipca 2014 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Zobacz więcej
15-09-2021
Polski Ład
W ramach programu Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy podatkowe.
Zobacz więcej
14-09-2021
Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w 2014-2020
Firmy będą wspierane z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW) oraz programów regionalnych.
Zobacz więcej
08-09-2021
Wydatki na rzecz kontrahentów
Zaliczenie wydatków na rzecz kontrahentów do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać pod kątem celowości ich poniesienia.
Zobacz więcej