Graftax realizuje szeroki zakres usług dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. To nie tylko usługi księgowe i rachunkowe, ale też inne – związane z codzienną, administracyjną obsługą biura oraz sprawami bieżącymi. Korzystając ze wsparcia, jakie oferuje nasze wrocławskie biuro rachunkowe, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić cenny czas i w całości skoncentrować swoje działania na rozwoju firmy.


Zajmujemy się typowymi sprawami kancelaryjnymi jak na przykład przygotowywanie dokumentów, pisanie i redagowanie tekstów, przepisywanie dokumentów, sporządzanie pism i umów, korekta dokumentów i nie tylko.

Klientom ubiegającym się o uzyskanie wsparcia finansowego pomożemy w przygotowaniu rzetelnego biznesplanu, który pomoże przyspieszyć proces uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Wykonamy też różnego rodzaju analizy finansowe i ekonomiczne przedsiębiorstwa. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy również do przeprowadzania szkoleń dla pracodawców oraz pracowników z zakresu sporządzania biznesplanu, form zatrudnienia, obowiązków wynikających z zatrudnienia pracowników oraz wszelkiego rodzaju innych zagadnień związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.