Osoby prowadzące bądź też planujące prowadzić działalność gospodarczą często korzystają z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań. Pomagają one w założeniu biznesu, jak i w jego rozwoju. By otrzymać takie wsparcie finansowe, należy jednak wiedzieć, gdzie szukać dotacji oraz jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dodatkowych środków dla realizacji własnych celów biznesowych ze źródeł komercyjnych i funduszy dotacyjnych np. Unii Europejskiej.

W tym zakresie klientom naszego biura rachunkowego oferujemy

aktywną pomoc przy ubieganiu się o dofinansowane pożyczki z Unii Europejskiej, dotacje z Funduszy Europejskich, a także kredyt, leasing czy też faktoring. Dokonując analizy sytuacji oraz możliwości klienta, przedstawimy najkorzystniejsze dla niego źródła finansowania jego działalności. Wyjaśnimy wszystkie warunki uzyskania środków oraz pomożemy w zgromadzeniu oraz sporządzeniu stosownych wniosków, pism, biznesplanów i innej dokumentacji.

Nasze wrocławskie biuro rachunkowe to zespół doświadczonych specjalistów, którzy wiedzą jak uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jakich praktyk i błędów unikać, by nie narażać firmy na ryzyko finansowe, a nawet i utratę dofinansowania. Przeprowadzimy klienta przez cały proces aplikowania o wybraną formę dofinansowania. W razie potrzeby zajmiemy się również rozliczeniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (skorzystanie z niektórych dotacji wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu).