Przedsiębiorcy często korzystają z różnych możliwości finansowania jak na przykład kredyt, leasing oraz faktoring. Wszystkie te rozwiązania mają zarówno plusy, jak i minusy, dlatego też pojawiają się wątpliwości co do tego, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Na to pytanie nie ma niestety jednej, konkretnej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny i przy wyborze formy finansowania należy uwzględnić wiele różnych czynników jak cel inwestycji, wielkość firmy, branża, itp.

Należy zaznaczyć, że kredyt i leasing często traktowane są jako pojęcia tożsame. Jest to błąd, ponieważ kredyt to podstawowa forma finansowania oferowana przez bank, a uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel. Leasing natomiast łączy w sobie cechy zarówno kredytu, jak i dzierżawy – polega bowiem na korzystaniu z konkretnego przedmiotu udostępnionego przez firmę leasingującą na warunkach określonych w umowie. Faktoring z kolei to całkiem odmienna forma finansowania polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu to zespół specjalistów, którzy pomogą w wyborze najodpowiedniejszej formy finansowania. Przedstawimy wszystkie możliwe opcje oraz wyjaśnimy różnice pomiędzy nimi. Dokonamy również rzetelnej kalkulacji, by przedstawić klientowi rzeczywiste koszty każdej opcji.