Data dodania 21/03/2024
Kwota wolna od podatku - czym jest i ile wynosi

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie dochodu. Dlatego właściciele firm poszukują metod, które umożliwią im minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności. Istotne jest również, aby firma utrzymywała stabilność finansową, co jest ważne dla jej bezproblemowego rozwoju. Jedną z dostępnych opcji pozwalającą zoptymalizować obciążenia podatkowe jest wybór korzystnego sposobu rozliczania z fiskusem.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Jest to określona część dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. W 2023 roku wartość kwoty wolnej od podatku została ustalona na poziomie 30 000 złotych, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego limitu 8 000 złotych, jaki obowiązywał przed 1 stycznia 2022 roku. Zmiana ta była rezultatem modyfikacji ustawy podatkowej, zainicjowanej przez program Polski Ład. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przewyższają 30 000 złotych, nie są zobowiązane do uiszczania podatku dochodowego. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że wspomniana kwota obejmuje łączny dochód, a nie jest wyliczana oddzielnie dla poszczególnych źródeł przychodu.

Dla kogo przeznaczona jest kwota wolna od podatku?

Próg dochodu, poniżej którego przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku, jest stosowany jedynie wobec rozliczania działalności na zasadach ogólnych. W tej formie opodatkowania obowiązują dwie stawki: 12% i 32%. Co więcej, dochód przekraczający 1 000 000 zł obciążony jest dodatkową opłatą w wysokości 4% jako tzw. danina solidarnościowa. Ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego jest zależna od kwoty dochodu, który jest różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

Reformy podatkowe zainicjowane przez twórców program Nowy Polski Ład doprowadziły do ponad trzykrotnej podwyżki kwoty nieobjętej opodatkowaniem. Na zmianie najbardziej skorzystali podatnicy otrzymujący wynagrodzenie minimalne. Osoby, których roczne dochody nie przewyższają 30 000 zł, nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast te, które generują dochód przekraczający obowiązujący próg, są obciążane podatkiem w stawce 12%.« Wróć