Data dodania 14/09/2022
MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów postanowiło odnieść się do pojawiających się w prasie komentarzy i interpretacji dotyczących zaliczania wydatków na edukację przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia bowiem konkretnego katalogu wydatków, a jedynie wskazuje ogólną zasadę kwalifikacji poniesionych kosztów na dokształcanie, która mówi, że „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Zapis ten jest bardzo ogólny, stąd też każda sytuacja wymaga indywidualnej wycenie. Wydatki poniesione na przykład w związku z podjęciem studiów przed przedsiębiorcę w jednym przypadku pozostaną w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym i mają realny wpływ na podniesienie kompetencji przedsiębiorcy oraz zwiększenie osiąganych przez niego przychodów. Te same studia w przypadku innego przedsiębiorcy mogą natomiast okazać się kompletnie niezwiązane z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej, a przez to urząd skarbowy może zakwestionować wydatki (poniesione na czesne czy też podręczniki) zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Biuro rachunkowe Graftax we Wrocławiu służy fachową poradą także i w tej kwestii.

Źródło: mf.gov.pl« Wróć