Data dodania 21/09/2022
MS zweryfikuje możliwość wprowadzenia sankcji

Wiele osób całkiem przypadkowo dowiaduje się, że pod ich adresem zamieszkania ktoś założył i prowadzi działalność gospodarczą. Pojawia się korespondencja skierowana do danego przedsiębiorstwa, czasem też zjawiają się klienci czy wierzyciele. Problem jest na tyle poważny, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rozwoju.

Do tej pory praktycznie nie było możliwości obrony przed nieuprawnionym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Szacuje się, że liczba takich wpisów w ciągu roku może wynosić nawet kilka tysięcy. CEIDG stale przypomina o obowiązku zamieszczania danych adresowych zgodnych ze stanem faktycznym, jednak – jak pokazuje liczba zgłoszeń do RPO – jest to niewystarczające rozwiązanie. Wprowadzona w 2016 roku nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także zastępująca ją ustawa Prawo przedsiębiorców z 2018 roku wskazują na obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej, jednak nie jest wymagane dołączenie tego tytułu do wniosku o wpis do CDEIG. Ma być on przedstawiony jedynie na wezwanie organów ewidencyjnych. I tutaj pojawiają się wątpliwości, ponieważ według wielu ekspertów jest to luka, którą mogą wykorzystać nieuczciwi przedsiębiorcy do rejestrowania działalności pod cudzym adresem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli, resort pracuje nad rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron. Wymóg weryfikacji prawa własności do nieruchomości, na adres której rejestrowana jest działalności, znacznie wydłużyłby bowiem proces zakładania działalności. Ministerstwo rozważa zatem dogodniejsze rozwiązania jak na przykład stworzenie systemu, który usprawni wymianę informacji pomiędzy CEIDG a organami gmin.

Nad realizacją obietnic Ministerstwa czuwa Rzecznik Praw Obywatelskich. Wrocławskie biuro rachunkowe Graftax również śledzi na bieżąco wszystkie zmiany związane z procesem otwarcia działalności gospodarczej.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl« Wróć