Data dodania 18/08/2022
Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe

Senat doprecyzował nowelizację przepisów podatkowych
 
Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe, a jedynie komandytowo-akcyjne, zmianie ulegną zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do niektórych transakcji sekurytyzacyjnych, a obciążenia podatkowe spadkobierców zostaną zmniejszone. 

Takie są główne założenie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, do której we wtorek Senat zgłosił poprawki doprecyzowujące. Nie zmieniają one najważniejszych zapisów noweli. 

Pierwotnie rząd zaproponował, by CIT zaczęły płacić zarówno spółki komandytowe, jak i komandytowo-akcyjne, które ostatnio były często wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej. Sejmowa komisja finansów publicznych wykreśliła jednak zapis o opodatkowaniu spółek komandytowych i w tej formie nowelizację przyjęli posłowie. Spółki komandytowe w większości są zakładane przez osoby fizyczne: lekarzy, architektów czy prawników. Spółki komandytowo-akcyjne są tworzone przez osoby prawne, gdzie wspólnikami są firmy (to najczęściej duże przedsiębiorstwa). 
Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące sekurytyzacji wierzytelności banków. Chodzi o podatek od dochodów z umów o tzw. subpartycypację. To rodzaj zawieranych przez banki transakcji sekurytyzacyjnych, które stanowią jeden z instrumentów zarządzania ich płynnością. Zmiana zakłada odmienne niż dotychczas przyjęcie momentu powstania w banku przychodu oraz kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu. 
Zmiany dotyczące PIT umożliwiają obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych. W uzasadnieniu do ustawy autorzy zmian wskazali na brak jednolitej linii orzecznictwa sądów w sprawie możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych przez nich np. papierów wartościowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców. 
Ustawa wróci do Sejmu. 
Źródło: PAP.


« Wróć