Data dodania 19/09/2023
Progi podatkowe – jak wygląda skala podatkowa w Polsce?

Próg podatkowy to nic innego, jak stawka podatkowa, której poziom uzależniony jest od wysokości dochodu. Do jej poniesienia zobowiązane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce w deklaracjach składanych na 2022 rok mamy do czynienia z:

  • pierwszym progiem podatkowym – obowiązuje do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł, a jego stawka od 1 lipca 2022 roku wynosi 12%; należy pamiętać, że zmiany wprowadzone w trakcie roku dotyczą także dochodów osiąganych od 1 stycznia; obliczając podatek dochodowy należny do Urzędu Skarbowego, uwzględnia się kwotę zmniejszającą zobowiązanie,
  • drugim progiem podatkowym – obejmuje kwoty powyżej 120 000 zł; od osiągniętej nadwyżki należy zapłacić podatek 32% podatku dochodowego.

Co ważne, istnieje możliwość pomniejszenia wysokości podatku należnego o różnorodne ulgi i odliczenia, a także przysługującą kwotę wolną od podatku.

Kogo dotyczy skala podatkowa?

Ze skali podatkowej najczęściej korzystają podatnicy, których dochody objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ten sposób rozliczają się przedsiębiorcy, którzy nie wybrali innej formy opodatkowania (podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz nie prowadzą działalności gospodarczej objętej jedyną dostępną formą (np. wynajem, który opodatkowany jest ryczałtem).

Skala podatkowa nie znajduje zastosowania także w przypadku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółkach, spadków i darowizn oraz gier losowych.

Skala podatkowa – podstawa obliczenia podatku

Podstawą obliczenia podatku jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, jak również przysługujące ulgi i odliczenia. Przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej objęci są również kwotą zmniejszającą podatek. Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł i ulega obniżeniu wraz ze wzrostem dochodu. Osoby rozliczające się na podstawie skali podatkowej zobowiązane są do złożenia odpowiedniej deklaracji PIT. Mają do wyboru m.in. formularz PIT-37 oraz PIT-36.« Wróć