Data dodania 21/09/2022
Skala podatkowa w 2017 r.

Skala podatkowa w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Wysokość kwoty zmniejszającej stosowanej przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

Podstawa obliczenia podatku Wysokość kwoty zmniejszającej
w zł
do 85.528 556,02
ponad 85.528 0

Wysokość kwoty zmniejszającej odliczanej przez podatnika w zeznaniu podatkowym

Podstawa opodatkowania Wysokość kwoty zmniejszającej
w zł
do 6.600 1.188
ponad 6.600 nie więcej niż 11.000 od 1.188 do 556,02
ponad 11.000 nie więcej niż 85.528 556,02
ponad 85.528 nie więcej niż 127.000 od 556,02 do 0

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.« Wróć