Data dodania 13/09/2022
Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - nowe rozporządzenia

Rozporządzenia Ministra Finansów z 2015 roku rozpoczęły proces zmian mających na celu centralizację oraz specjalizację rzeczową Krajowej Informacji Podatkowej. Dotychczas interpretacje indywidualne wydawane były przez odpowiednie organy na zasadzie modelu właściwości miejscowej. Zmiany mają na celu odejście od tego modelu na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Ma to na celu uniknięcie nieprawidłowości i niejednolitości interpretacji. Co to oznacza w praktyce?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazuje, by interpretacje w zakresie każdego z tytułów podatkowych wydawane były wyłącznie przez organy, które wyznaczy do tego celu Krajowa Informacja Podatkowa. Ma to zminimalizować ryzyko wystąpienia rozbieżności w interpretacjach dokonanych dla tego samego tytułu podatkowego przez różne ośrodki. Ministerstwo wydało też inne rozporządzenie z tego samego dnia, tj. rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

To był początek zmian. Rok 2017 przyniósł jeszcze więcej zmian w kwestii wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będąca efektem konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Odtąd organem uprawnionym do wydawania interpretacji podatkowych jest dyrektor Krajowej Informacji Krajowej (do 1 marca 2017 roku kompetencje te miało 5 ośrodków, tj. dyrektorzy izb skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy oraz Katowicach).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Ministerstwo wprowadziło wiele istotnych zmian mających na celu uporządkowanie spraw związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Niewiele zmieniło się natomiast w kwestii interpretacji ogólnej, z której może skorzystać podatnik. Wydać ją może Minister Finansów zarówno z własnej woli, jak i na wniosek podatnika.

Jesteśmy na bieżąco ze zmianami, jakie zachodzą w przepisach prawa podatkowego oraz w ich interpretacji. Wrocławskie biuro rachunkowe Graftax to miejsce, gdzie każdy klient uzyska satysfakcjonującą odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości związane zarówno z ogólnymi zasadami wydawania interpretacji, jak i objaśnieniami wniosków o wydanie takowych interpretacji.
 

Tabela: Informacja gdzie złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej od 1 lipca 2015 r. (plik pdf, 120 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 

Źródło: http://www.mf.gov.pl/« Wróć