Data dodania 22/09/2021
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
 
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1680 zł. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 


« Wróć