Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny ParkingKto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w sferze formalnej.
15.06.2023

Finanse


Osoby prowadzące bądź też planujące prowadzić działalność gospodarczą często korzystają z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań. Pomagają one w założeniu biznesu, jak i w jego rozwoju. By otrzymać takie wsparcie finansowe, należy jednak wiedzieć, gdzie szukać dotacji oraz jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dodatkowych środków dla realizacji własnych celów biznesowych ze źródeł komercyjnych i funduszy dotacyjnych np. Unii Europejskiej.

 

W tym zakresie klientom naszego biura rachunkowego oferujemy aktywną pomoc przy ubieganiu się o dofinansowane pożyczki z Unii Europejskiej, dotacje z Funduszy Europejskich, a także kredyt, leasing czy też faktoring. Dokonując analizy sytuacji oraz możliwości klienta, przedstawimy najkorzystniejsze dla niego źródła finansowania jego działalności. Wyjaśnimy wszystkie warunki uzyskania środków oraz pomożemy w zgromadzeniu oraz sporządzeniu stosownych wniosków, pism, biznesplanów i innej dokumentacji.
Nasze wrocławskie biuro rachunkowe to zespół doświadczonych specjalistów, którzy wiedzą jak uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jakich praktyk i błędów unikać, by nie narażać firmy na ryzyko finansowe, a nawet i utratę dofinansowania. Przeprowadzimy klienta przez cały proces aplikowania o wybraną formę dofinansowania. W razie potrzeby zajmiemy się również rozliczeniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (skorzystanie z niektórych dotacji wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu).

 

 

 

 

 
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.