Masz pytanie? Zadzwoń do nas
71 346 10 71
Graftax - Księgowość i Doradztwo
Biuro Rachunkowe Graftax Stare Miasto ul. Z. Krasińskiego 1 pok. 104, Wrocław, wygodny Parking


------------------------------------------ Biuro Rachunkowe Graftax Psie Pole ul. Kiełczowska 70, Wrocław, wygodny Parking
Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem
We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.
10.05.2019

Finanse


Osoby prowadzące bądź też planujące prowadzić działalność gospodarczą często korzystają z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań. Pomagają one w założeniu biznesu, jak i w jego rozwoju. By otrzymać takie wsparcie finansowe, należy jednak wiedzieć, gdzie szukać dotacji oraz jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dodatkowych środków dla realizacji własnych celów biznesowych ze źródeł komercyjnych i funduszy dotacyjnych np. Unii Europejskiej.

 

W tym zakresie klientom naszego biura rachunkowego oferujemy aktywną pomoc przy ubieganiu się o dofinansowane pożyczki z Unii Europejskiej, dotacje z Funduszy Europejskich, a także kredyt, leasing czy też faktoring. Dokonując analizy sytuacji oraz możliwości klienta, przedstawimy najkorzystniejsze dla niego źródła finansowania jego działalności. Wyjaśnimy wszystkie warunki uzyskania środków oraz pomożemy w zgromadzeniu oraz sporządzeniu stosownych wniosków, pism, biznesplanów i innej dokumentacji.
Nasze wrocławskie biuro rachunkowe to zespół doświadczonych specjalistów, którzy wiedzą jak uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jakich praktyk i błędów unikać, by nie narażać firmy na ryzyko finansowe, a nawet i utratę dofinansowania. Przeprowadzimy klienta przez cały proces aplikowania o wybraną formę dofinansowania. W razie potrzeby zajmiemy się również rozliczeniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (skorzystanie z niektórych dotacji wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu).

 

 

 

 

 
Graftax Biuro Rachunkowe Wrocław - Firma Graf Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dzielnica Psie Pole 51-354, ul. Kiełczowska 70 , wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000381871, z kapitałem zakładowym w wysokości 182.500.00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8951991922. Graf Consulting Sp. z o.o. działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 48040/2010.